4 - Pensa en els racons!

Utiliza els racons de la dutxa per guardar tots els teus productes, sense perdre espai de moviment.

Go to link